Οροι χρήσης

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από Κολόρκι. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται Κολόρκι. ΚολόρκιΠροσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, που εξαρτάται από την αποδοχή όλων των όρων, των προϋποθέσεων, των πολιτικών και των ειδοποιήσεων που αναφέρονται εδώ. 

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή/ και την αγορά κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών Αναφέρεται εδώ και/ή διαθέσιμα με υπερσύνδεση. Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς χρήστες που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/ και συνεισφέροντες περιεχομένου. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών. 

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στο Shopify Inc. Παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πωλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. 

Τμήμα 1 - Όροι ηλεκτρονικού καταστήματος 
Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον η ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία σας ή στην επαρχία της κατοικίας σας ή ότι είστε η ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία σας ή στην επαρχία κατοικίας σας και μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας Επιτρέψτε σε οποιοδήποτε από τα δευτερεύοντα εξαρτώμενα σας άτομα να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, στη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων). 
Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια ή ιούς ή σε οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης. 
Η παραβίαση ή η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους θα οδηγήσει σε άμεση λήξη των υπηρεσιών σας. 

Τμήμα 2 - Γενικές συνθήκες 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. 
Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί μη κρυπτογραφημένα και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα. και (β) αλλαγές για να συμμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων σύνδεσης ή των συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω δικτύων. 
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε, να πωλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της υπηρεσίας, χρήση της υπηρεσίας ή πρόσβαση στην υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς . 
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο τους παρόντες όρους. 

Τμήμα 3 - Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών 
Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτεί πρωτογενή, ακριβέστερη, πιο ολοκληρωμένη ή πιο έγκαιρη πηγή πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι με δική σας ευθύνη. 
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, αναγκαστικά, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε αλλαγές στον ιστότοπό μας. 

Τμήμα 4 - τροποποιήσεις στην υπηρεσία και τις τιμές 
Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή για να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. 
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή για τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας. 

Τμήμα 5 - Προϊόντα ή υπηρεσίες (εάν ισχύει) 
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε απευθείας σύνδεση μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας. 
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη της οθόνης του υπολογιστή σας για οποιοδήποτε χρώμα θα είναι ακριβής. 
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμών προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση των ΗΠΑ. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται. 
Δεν δικαιολογούμε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζεται ή αποκτήθηκε από εσάς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα στην υπηρεσία. 

Τμήμα 6 - Ακρίβεια των πληροφοριών χρέωσης και λογαριασμού 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που τοποθετείτε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που τοποθετούνται από ή σύμφωνα με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που θα αλλάξουμε ή θα ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύουμε τις εντολές που, κατά την μόνη μας κρίση, φαίνεται να τοποθετούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς. 

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που έγιναν στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανάλογα με τις ανάγκες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναθεωρήστε την πολιτική επιστροφής μας. 

Ενότητα 7 - Προαιρετικά εργαλεία 
Μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων μερών πάνω στα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανένα έλεγχο ούτε είσοδο. 
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη να προκύψει ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων. 
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς από προαιρετικά εργαλεία που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους στους οποίους τα εργαλεία παρέχονται από τους σχετικούς παρόχους τρίτων. 
Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και χαρακτηριστικά μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοια νέα χαρακτηριστικά και/ή υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 

Τμήμα 8 - Σύνδεσμοι τρίτων μερών 
Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους. 
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν δικαιολογούμε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για υλικά ή ιστότοπους τρίτων ή για άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. 
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες ή ζημιές που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και βεβαιωθείτε ότι τα καταλαβαίνετε προτού συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος. 

Ενότητα 9 - Σχόλια χρηστών, σχόλια και άλλες υποβολές 
Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στέλνετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα καταχωρήσεις διαγωνισμού) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου μέσω ταχυδρομείου ή άλλως (Συλλογικά, «Σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μεταφραστή και με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που μας προωθείτε. Είμαστε και δεν θα έχουν καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τυχόν σχόλια με εμπιστοσύνη. (2) να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν σχόλια · ή (3) να απαντήσετε σε οποιαδήποτε σχόλια. 
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο που καθορίζουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια είναι παράνομες, προσβλητικές, απειλητικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, πορνογραφικές, άσεμνες ή αλλιώς δυσάρεστες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες όρους υπηρεσίας . 
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικότητας, προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιόκτητου δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφήμιση ή άλλο παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείτε ότι είστε άλλος εκτός από τον εαυτό σας ή με άλλο τρόπο να μας παραπλανήσετε ή τρίτους ως προς την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σχόλια που δημοσιεύτηκε από εσάς ή από τρίτους. 

Τμήμα 10 - Προσωπικές πληροφορίες 
Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την πολιτική απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας. 

Τμήμα 11 - Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις 
Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας ή στην υπηρεσία που περιέχει τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολόγηση, προωθήσεις, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους διαμετακόμισης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε τις παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβάσεως της παραγγελίας σας) . 
Αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πληροφορίες για την τιμολόγηση, εκτός από τις οποίες απαιτείται από το νόμο. Δεν θα πρέπει να ληφθεί καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, για να υποδείξει ότι όλες οι πληροφορίες στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί. 

Τμήμα 12 - Απαγορευμένες χρήσεις 
Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. β) να ζητήσετε από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις · (γ) να παραβιάζει τους διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις · (δ) να παραβιάζει ή να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων · (ε) να παρενοχλεί, να κακοποιεί, να προσβάλλει, να βλάπτει, να δυσφημίζει, να κατακλύζει, να εκφοβίζει ή να διακρίνει με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή την αναπηρία. (στ) να υποβάλλουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες · (ζ) να μεταφορτώσει ή να μεταδίδει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων · (i) σε spam, phish, pharm, πρόσχημα, αράχνη, ανίχνευση ή ξύστε. (ι) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό. ή (k) να παρεμβαίνει ή να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιαδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις. 

Τμήμα 13 - Αποποίηση ευθυνών εγγυήσεων · ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Δεν εγγυόμαστε, αντιπροσωπεύουμε ή δικαιολογούμε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. 
Δεν δικαιολογούμε ότι τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. 
Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. 
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση σας ή η αδυναμία χρήσης σας, η υπηρεσία βρίσκεται σε μοναδικό κίνδυνο. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας είναι (εκτός από τις οποίες ρητώς αναφέρονται από εμάς) που παρέχονται «όπως είναι» και «ως διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς εκπροσώπηση, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, είτε Express είτε Υπονοείται, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπονοούμενων εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, εμπορικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητα, τίτλο και μη παραβίαση. 
Σε καμία περίπτωση Κολόρκι, οι διευθυντές, οι αξιωματικοί, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμό, ζημία, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπιπτόντως, τιμωρητικά, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των χαμένων κερδών, των χαμένων εσόδων, των χαμένων αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων, του κόστους αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων αποζημιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη είτε με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε από τα Υπηρεσία ή οποιαδήποτε προϊόντα που προμηθεύονται χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε Το είδος προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδίδεται ή διατίθεται με άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν συμβουλεύεται για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες αποζημιώσεις, σε τέτοια κράτη ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 

Τμήμα 14 - Αποζημίωση 
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβές Κολόρκικαι οι γονείς μας, οι θυγατρικές μας, οι θυγατρικές, οι συνεργάτες, οι αξιωματικοί, οι διευθυντές, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι ασκούμενοι και οι εργαζόμενοι, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων λογικών αμοιβών δικηγόρων, Λόγω ή προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή τα έγγραφα που ενσωματώνουν με παραπομπή ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή τα δικαιώματα τρίτου μέρους. 

Τμήμα 15 - Διακοσμικότητα 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο και το μη εκτελεστικό τμήμα θεωρείται ότι αποβάλλεται από τους παρόντες όρους Υπηρεσία, ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων. 

Τμήμα 16 - τερματισμός 
Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης θα επιβιώσουν στον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς. 
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών είναι αποτελεσματικοί εκτός και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. 
Εάν στη μοναδική μας κρίση αποτύχετε ή υποψιάζουμε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε όρο ή παροχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε αυτή τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται να συμπεριλάβει την ημερομηνία τερματισμού. και/ή κατά συνέπεια μπορεί να σας αρνηθεί να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών). 

Τμήμα 17 - ολόκληρη συμφωνία 
Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή παροχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη. 
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και των ΗΠΑ και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορική είτε γραπτή, μεταξύ εσάς και των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών). 
Οποιεσδήποτε αμφιβολίες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά του συμβαλλομένου συντάγματος. 

Τμήμα 18 - Διοικητικός νόμος 
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Χονγκ Κονγκ. 

Τμήμα 19 - Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών 
Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. 
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στην υπηρεσία μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών. 

Ενότητα 20 - Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να μας αποστέλλονται στο Support@COlorni.com.